SHOWCASE #1 curated by minoru shimizu

Shunsuke Kano/Karen Sato/Yosuke Takeda/Daisuke Nakashima Date : Friday, April 6 – Sunday, April 29, 2012 
Open … 続きを読む SHOWCASE #1 curated by minoru shimizu